Regulamin

  DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na domenie laplume.pl
 2. Sprzedawca – Joanna Krawiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 11studio Joanna Krawiec, Joannę Krawiec, pod nazwą 11studio Joanna Krawiec, ul. Spadochroniarzy 5D/11, 20-043 Lublin. Numer NIP 7123059023, REGON 365193810 adres poczty elektronicznej: order.plume@gmail.com i numerem telefonu +48 790 533 797;
 3. Produkt, Produkty – wszystkie wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie;
 4. Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów;
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.

 

  INFORMACJE OGÓLNE
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności.
 5. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane.

  

  NEWSLETTER I POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI
 1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki laplume.pl („Newsletter”) poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu lub w zakładce Newsletter (https://laplume.pl/pages/newsletter).
 2. W celu zamówienia usługi Newsletter Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację Regulaminu.
 3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).
 4. Podając adres e-mail Klient zgadza się na:
 • Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki laplume.pl (cele marketingowe);
 • Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
 1. Do automatyzacji usługi Newsletter Sklep używa platformy MailChimp. Przez zapisanie się do usługi Newsletter, Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę do przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych do MailChimp (adres: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi RODO.
 2. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link znajdujący się na dole każdej z otrzymanych wiadomości e-mail.
 3. Klient może dokonać zamówienia usługi wpisania Klienta na listę Klientów oczekujących na jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu („Powiadomienie o dostępności”), poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na portalu Sklepu przy konkretnym, wybranym przez Klienta Produkcie.
 4. W celu zamówienia usługi Powiadomienie o dostępności Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Powiadomienie jest przesyłane w formie elektronicznej (e-mail).
 5. Jednorazowe powiadomienie dotyczy każdorazowo jednego wybranego Produktu. Aby otrzymać powiadomienie o większej liczbie wybranych Produktów, Klient składa zamówienie usługi Powiadomienie o dostępności przy każdym z tych Produktów.
 6. Postanowienia §3 ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin stanowi wzór Umowy.
 2. Na proces sprzedaży składają się następujące czynności: (i) dodanie Produktów do koszyka, (ii) przejście do kasy, (iii) potwierdzenie treści złożonego zamówienia, (iv) płatność, (v) weryfikacja zamówienia, (vi) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży), (vii) dostawa.
 3. W celu złożenia zamówienia i przejścia przez proces zamówienia należy:
 • Dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich rozmiarów oraz ilości,
 • Na stronie Sklepu wyświetlającej dany Produkt kliknąć przycisk „do koszyka”,
 • Kliknąć przycisk „przejdź do kasy”,
 • Dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów,
 • Wskazać dane teleadresowe,
 • Wybrać metodę dostawy i zaakceptować jej koszt,
 • Wybrać metodę płatności,
 • Zatwierdzić składane zamówienie.
 1. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury VAT (późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie faktury w miejsce paragonu albo wystawienie korekty faktury niewymaganej na podstawie przepisów prawa finansowego, w tym zmiana danych kupującego na fakturze, w szczególności w wyniku odsprzedaży).
 2. Naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia o wskazanej przez Klienta treści, tj. złożeniem przez Klienta oferty nabycia produktów objętych zamówieniem.
 3. Treść zamówienia wraz z informacją o kosztach Produktu i dostawy zostanie wyświetlona na stronie Sklepu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone przez 24h, to zamówienie jest automatycznie anulowane.
 5. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących zamówienia, tj. rodzaj Produktów, wartość zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz dane teleadresowe Klienta.
 6. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza zamówienie Klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia do realizacji (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Termin realizacji wynosi do około 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. Chyba, że wskazano inaczej.
 7. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.
 9. Do czasu otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej order.plume@gmail.com i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:
 • Klient złożył zamówienie w warunkach, o których mowa w ust. 15 poniżej;
 • Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe;
 • Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych; lub
 • Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie;
 • Produkt jest niedostępny lub podczas weryfikacji zauważono wadę produktu, której nie dostrzeżono wcześniej.

 

   DOSTAWA

 1. Sklep oferuje dwie metody dostawy:
 • Przesyłka kurierska na adres wskazany przez Klienta albo
 • Przesyłka do wybranego przez Klienta Paczkomatu Inpost. 
 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy w wybranym systemie płatności (Przelewy24, Stripe, PayPal lub Klarna) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki (chyba że te nie zostały naliczone zgodnie z ustaleniami) i pomyślnej weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
 3. W momencie wysyłki zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy może dojść do opóźnienia w dostawie Produktu, czas realizacji zamówienia jest dodatkowo potwierdzany przez Właściciela marki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej DPD lub do Paczkomatu za pomocą firmy INPOST.
 6. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną (DPD lub INPOST) może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 8. W przypadku nieodebrania paczki od kuriera lub z Paczkomatu Inspot Klient obciążony jest zarówno opłatą do Klienta lub wybranego Paczkomatu, jak również opłatą za odesłanie do Sprzedawcy, za którą zostanie poniesiony Sprzedawca przez firmę kurierską DPD oraz inPost.

 

  SPRZEDAŻ, CENY I PŁATNOŚĆ
 1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.
 2. W wypadku ogłoszenia wyprzedaży lub promocji, podana na stronie internetowej Sklepu cena przekreślona (cena odniesienia) jest to najniższa cena Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką.
 3. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej oraz angielskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich (PLN).
 4. Klient nie ma możliwość zmiany waluty z PLN na inną, a jedynie ma możliwość wybór angielskiej wersji językowej.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za Produkt, a kończy po otrzymaniu Produktu przez Klienta. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem (w tym utraty lub zniszczenia) odpowiada Klient.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
 7. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sklep oferuje 4 (cztery) metody płatności:

 

   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

  (USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, bez podawania przyczyny.

 2. Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: PLUMÉ UL. GĘSIA 33 LOK. 37, 20-719 LUBLIN e: order.plume@gmail.com t: +48 790 533 797.

 4. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej przesyłki w ofercie Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy. W przypadku zamówień wysyłanych poza Unię Europejską, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość zakupionego towaru, koszt doręczenia przesyłki Klientowi nie podlega zwrotowi.

 5. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 6. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów zał. 1: (TU MOŻESZ POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU). Oświadczenie o odstąpieniu należy podpisać odręcznie.

 7. Treść oświadczenia o odstąpieniu Klient przesyła w formie papierowej na adres PLUMÉ UL. GĘSIA 33 LOK. 37, 20-719 LUBLIN e: order.plume@gmail.com t: +48 790 533 797.

 8. Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

 9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.

 10. Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Aby zwrot butów mógł zostać przyjęty, muszą one być w idealnym stanie, bez śladów na podeszwach i w oryginalnym opakowaniu.

 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy (ust. 3-5 stosuje się odpowiednio), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu lub otrzymania od Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 12. Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.

 

  REKLAMACJE KONSUMENCKIE
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada na podstawie niniejszego działu regulaminu wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Wobec Klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca odpowiada na podstawie przepisów o rękojmi za wady.

 2. Sprzedawca nie odpowiada za zgodność Produktu z Umową, gdy Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz zaakceptował jej brak.

 3. Sprzedawca odpowiada za zgodność Produktu z Umową przez okres 2 lat od jego dostarczenia.

 4. Klient może złożyć reklamację na podstawie art. 43a-43g ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z dwóch działań:

 • Wymiany Produktu na nowy,
 • Naprawy Produktu przez Sprzedawcę
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 2. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Klient jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 3. Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy: Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową; Brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; Brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; Z oświadczenia Sprzedawcy albo z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie albo bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca wykaże, że niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę sprzedaży nie później niż terminie 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 3. Klient składa reklamację, składając Sprzedawcy formularz reklamacji na piśmie. Formularz należy podpisać odręcznie.

 4. Formularz Klient przesyła w formie papierowej na adres PLUMÉ UL. GĘSIA 33 LOK. 37, 20-719 LUBLIN e: order.plume@gmail.com t: +48 790 533 797., dołączając dokument do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt lub wskazując adres spod którego Sprzedawca może odebrać Produkt za pośrednictwem kuriera.

 5. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona.

 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.

 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sprzedawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia.

 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 

Załącznik 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC W TEN LINK).